TIP 11: Petrol Kirliliğinin Balık Yatakları ve Deniz Kültürü Üzerindeki Etkileri

14 Jul 2015

Tip11English.jpg

Kazara petrol dökülme vakaları fiziki kirlenme, hayvan ve bitki türleri üzerine zehirleyici etkiler yoluyla ve ticari faaliyetleri aksatarak balıkçılık ve deniz ürünleri kaynaklarında ciddi hasara neden olabilmektedir. Deniz ürünleri üretimi üzerindeki etkinin niteliği ve boyutu kazara dökülen petrolün özelliklerine, vakanın koşullarına ve etkilenen balıkçılık faaliyeti veya ticareti türüne bağlı olmaktadır. Bazı durumlarda, etkili koruyucu tedbirler ve temizlik hasarı önleyebilmekte veya en aza indirebilmektedir.

Bu kitapçıkta gemi kaynaklı petrol kirliliğinin balıkçılık ve deniz ürünleri üzerindeki etkileri tanımlanmaktadır ve kazara dökülen petrolün etkilerinin şiddetinin azaltılmasına yardımcı olabilecek müdahale tedbirleri ve yönetim stratejileri hakkında rehberlik sağlanmaktadır. Diğer ekonomik kaynaklardaki hasar ayrı bir Teknik Bilgi Kitapçığında göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Environmental effects, Economic effects