TIP 13: Petrol Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri

14 Jul 2015

Tip13English.jpg

Kazara dökülen petroller hem fiziksel boğucu hem de zehirli etkilerinin bir sonucu olarak deniz ortamını etkileyebilmektedir. Etkinin şiddeti alışılageldik biçimde kazara dökülen petrolün miktarı ve türü, ortam koşulları ve etkilenen organizmaların ve doğal yaşam alanlarının petrole karşı hassasiyetine bağlı olmaktadır.

Bu kitapçıkta, gemi kaynaklı olarak kazara dökülen petrollerin etkileri ve deniz flora ve faunada ve yaşam alanlarında sonuç olarak ortaya çıkan temizlik faaliyetleri tanımlanmaktadır. Yıllardır çeşitli araştırmaların konusu olmuş olan, petrol ve biyolojik sistemler arasındaki karmaşık etkileşimlerin tartışılmasına özel ilgi gösterilmiştir. Ayrı ITOPF kitapçıklarında petrolün balık üretme çiftlikleri ve deniz ürünleri yetiştirme tesisleri üzerindeki ve daha geniş insan faaliyetleri üzerindeki e özel etkileri göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Environmental effects