TEKNIK BILGI KITAPCIKLARI

 

Available in the following languages:

English   Chinese   French   Korean   Russian   Spanish   Arabic   Turkish   Japanese

TIP 03: Petrol Kirliliğine Müdahalede Vinç Kollarının Kullanımı

Bu kitapçıkta engel tasarım ilkeleri ve denizde gemilerle çekme ve sığ veya kıyıya yakın sularda palamarla bağlama olmak üzere iki ana çalışma biçimi tanımlanmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations

Read more

TIP 05: Petrol Kirliliğine Müdahalede Sıyırıcı Kullanımı

Bu kitapçıkta kazara bir petrol dökülmesi boyunca karşılaşılması en olası olan durumlarda deniz süpürücülerin başarılı bir şekilde kullanılması için temel gereksinimler tanımlanmaktadır ve bu dizideki özellikle engellerin kullanımı, sahil şeridi temizleme teknikleri ve petrolün bertarafı hakkındaki diğer ITOPF kitapçıklarıyla bağlantılı olarak okunması gerekmektedir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations

Read more