TEKNIK BILGI KITAPCIKLARI

 

Available in the following languages:

English   Chinese   French   Korean   Russian   Spanish   Arabic   Turkish   Japanese

TIP 01: DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİNİN HAVADAN GÖZLEMLENMESİ

Bu Teknik Bilgi Kitapçığı havadan etkili bir keşfin yürütülmesi hakkında tavsiye ve rehberlik sunmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Fate of Oil Spills, Response Techniques, Planning & operations, Spill Response

Read more

TIP 03: Petrol Kirliliğine Müdahalede Vinç Kollarının Kullanımı

Bu kitapçıkta engel tasarım ilkeleri ve denizde gemilerle çekme ve sığ veya kıyıya yakın sularda palamarla bağlama olmak üzere iki ana çalışma biçimi tanımlanmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations

Read more

TIP 04: Petrol Döküntülerine İşlem Uygulanması Sırasında Dağıtıcıların Kulanımı

Bu kitapçıkta su yüzeyinde yüzen petrol tabakasının üzerinde denizde gemi kaynaklı kazara petrol dökülmelerine müdahale için mevcut olan bir dizi seçenekten birisi olarak dağıtıcı maddelerin kullanımı ve sınırlamaları hakkında bir genel bakış sağlanmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Dispersants

Read more

TIP 05: Petrol Kirliliğine Müdahalede Sıyırıcı Kullanımı

Bu kitapçıkta kazara bir petrol dökülmesi boyunca karşılaşılması en olası olan durumlarda deniz süpürücülerin başarılı bir şekilde kullanılması için temel gereksinimler tanımlanmaktadır ve bu dizideki özellikle engellerin kullanımı, sahil şeridi temizleme teknikleri ve petrolün bertarafı hakkındaki diğer ITOPF kitapçıklarıyla bağlantılı olarak okunması gerekmektedir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations

Read more

TIP 06: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

Kazara büyük miktarda dökülmelerin olduğu durumlarda, karaya oturmuş olan petrolün kaynağı aşikâr olabilmektedir fakat işin içine küçük miktarda petrol dahil olduğunda sıklıkla tespit etme sorunu ortaya çıkmaktadır ve hasar veya temizlik maliyetleri için tazminat talep edilmektedir. Bu kitapçığın amacı okuyucuya farklı sahil şeritlerinde hem petrolün türünün hem de miktarının teşhis edilmesine yardımcı olmaktır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Planning & operations

Read more

TIP 07: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

Bu kitapçıkta yaygın olarak kullanılan temizlik teknikleri tanımlanmaktadır ve bir dizi farklı sahil şeridi türü için çalışmaların her bir aşamasına hangilerinin en uygun olduğu hakkında tavsiyeler verilmektedir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques

Read more

TIP 08: Petrol Döküntüsüne Müdahalede Emici Maddelerin Kullanımı

Bu kitapçıkta mevcut emici madde türleri ve bir müdahalede faydalı bir şekilde nasıl kullanılabilecekleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu dizideki diğer ITOPF kitapçıklarıyla birlikte, özellikle de engellerin kullanımı, deniz süpürücülerin kullanımı, sahil şeridi temizlik teknikleri ve petrol ve döküntünün bertarafı hakkındaki kitapçıklarla birlikte okunması gerekmektedir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques

Read more