TEKNIK BILGI KITAPCIKLARI

 

Available in the following languages:

English   Chinese   French   Korean   Russian   Spanish   Arabic   Turkish   Japanese

TIP 11: Petrol Kirliliğinin Balık Yatakları ve Deniz Kültürü Üzerindeki Etkileri

Bu kitapçıkta gemi kaynaklı petrol kirliliğinin balıkçılık ve deniz ürünleri üzerindeki etkileri tanımlanmaktadır ve kazara dökülen petrolün etkilerinin şiddetinin azaltılmasına yardımcı olabilecek müdahale tedbirleri ve yönetim stratejileri hakkında rehberlik sağlanmaktadır. Diğer ekonomik kaynaklardaki hasar ayrı bir Teknik Bilgi Kitapçığında göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Environmental effects, Economic effects

Read more

TIP 13: Petrol Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri

Bu kitapçıkta, gemi kaynaklı olarak kazara dökülen petrollerin etkileri ve deniz flora ve faunada ve yaşam alanlarında sonuç olarak ortaya çıkan temizlik faaliyetleri tanımlanmaktadır. Yıllardır çeşitli araştırmaların konusu olmuş olan, petrol ve biyolojik sistemler arasındaki karmaşık etkileşimlerin tartışılmasına özel ilgi gösterilmiştir. Ayrı ITOPF kitapçıklarında petrolün balık üretme çiftlikleri ve deniz ürünleri yetiştirme tesisleri üzerindeki ve daha geniş insan faaliyetleri üzerindeki e özel etkileri göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Environmental effects

Read more

TIP 14: Denizdeki Petrol Döküntülerinde Numune Alma ve İzleme

Bir petrolün kazara dökülmesini müteakip hükümetler ve diğer kuruluşlar genellikle temel kaynaklardaki kirlenmenin boyutunu ve vakanın deniz ortamına olan etkisini bilmek istemektedir. Bu bilgiler insan sağlığını veya hassas kaynakları korumak için acil adım atılmasının gerekip gerekmeyebileceğinin tespit edilmesi için önem arz etmektedir. Karar vermenin kolaylaştırılması için, izleme programları başlatılabilmektedir, bu izleme programları genellikle tetkikleri ve kimyasal analiz için petrol, su, tortu veya bir bölgede yaşayan derin deniz bitki ve hayvan türlerinin toplanmasını içerecektir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Environmental effects, Planning & operations

Read more