TEKNIK BILGI KITAPCIKLARI

 

Available in the following languages:

English   Chinese   French   Korean   Russian   Spanish   Arabic   Turkish   Japanese

TIP 01: DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİNİN HAVADAN GÖZLEMLENMESİ

Bu Teknik Bilgi Kitapçığı havadan etkili bir keşfin yürütülmesi hakkında tavsiye ve rehberlik sunmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Fate of Oil Spills, Response Techniques, Planning & operations, Spill Response

Read more

TIP 02: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Geleceği

Bu kitapçıkta kazara dökülmüş olan petrol üzerinde etkili olan çeşitli doğal süreçlerin birleştirilmiş etkileri tanımlanmaktadır, bu etkiler birlikte hava etkisiyle aşındırma etkileri olarak bilinmektedir. Petrolün deniz ortamında devamlılık gösterme ihtimali olup olmadığını tespit eden etkenler müdahale çalışmalarının gereksinimleriyle birlikte göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Fate of Oil Spills

Read more