TEKNIK BILGI KITAPCIKLARI

 

Available in the following languages:

English   Chinese   French   Korean   Russian   Spanish   Arabic   Turkish   Japanese

TIP 17: Denizdeki Kimyasal Olaylara Müdahale

Bu belgede, kimyasal döküntülere müdahalede yer alan konulara bir giriş sağlanır, mevcut tehlike türlerine, kimyasalların denize döküldüklerinde sergiledikleri davranışlara değinilir ve mevcut müdahale seçeneklerini kısaca gözden geçirilir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , HNS

Read more