TEKNIK BILGI KITAPCIKLARI

 

Available in the following languages:

English   Chinese   French   Korean   Russian   Spanish   Arabic   Turkish   Japanese

TIP 01: DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİNİN HAVADAN GÖZLEMLENMESİ

Bu Teknik Bilgi Kitapçığı havadan etkili bir keşfin yürütülmesi hakkında tavsiye ve rehberlik sunmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Fate of Oil Spills, Response Techniques, Planning & operations, Spill Response

Read more

TIP 03: Petrol Kirliliğine Müdahalede Vinç Kollarının Kullanımı

Bu kitapçıkta engel tasarım ilkeleri ve denizde gemilerle çekme ve sığ veya kıyıya yakın sularda palamarla bağlama olmak üzere iki ana çalışma biçimi tanımlanmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations

Read more

TIP 05: Petrol Kirliliğine Müdahalede Sıyırıcı Kullanımı

Bu kitapçıkta kazara bir petrol dökülmesi boyunca karşılaşılması en olası olan durumlarda deniz süpürücülerin başarılı bir şekilde kullanılması için temel gereksinimler tanımlanmaktadır ve bu dizideki özellikle engellerin kullanımı, sahil şeridi temizleme teknikleri ve petrolün bertarafı hakkındaki diğer ITOPF kitapçıklarıyla bağlantılı olarak okunması gerekmektedir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations

Read more

TIP 06: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

Kazara büyük miktarda dökülmelerin olduğu durumlarda, karaya oturmuş olan petrolün kaynağı aşikâr olabilmektedir fakat işin içine küçük miktarda petrol dahil olduğunda sıklıkla tespit etme sorunu ortaya çıkmaktadır ve hasar veya temizlik maliyetleri için tazminat talep edilmektedir. Bu kitapçığın amacı okuyucuya farklı sahil şeritlerinde hem petrolün türünün hem de miktarının teşhis edilmesine yardımcı olmaktır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Planning & operations

Read more

TIP 09: Petrolün ve Kalıntının Bertaraf Edilmesi

Bu kitapçıkta deniz ortamında deniz kaynaklı petrolün kazara dökülmelerinin bir sonucu olarak üretilen atık malzemenin yönetimi için mevcut olan çeşitli seçenekler incelenmektedir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Planning & operations, Disposal

Read more

TIP 10: Petrol Döküntülerinde Liderlik, Kumanda VE Yönetim

Bu kitapçıkta gemi kaynaklı kirliliğe bir müdahalede karşılaşılan durumların birçoğu göz önünde bulundurulmaktadır ve etkili liderlik komuta ve yönetimin müdahale çalışmalarının başarısını nasıl azamiye çıkartabildiği açıklanmaktadır. Değinilen konuların birçoğu bu dizideki arka kapta listelenen diğer ITOPF kitapçıklarında ama özellikle Denizde Kazara Dökülen Petroller için Acil Durum Müdahale Planlaması hakkındaki kitapçıkta daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Planning & operations

Read more

TIP 14: Denizdeki Petrol Döküntülerinde Numune Alma ve İzleme

Bir petrolün kazara dökülmesini müteakip hükümetler ve diğer kuruluşlar genellikle temel kaynaklardaki kirlenmenin boyutunu ve vakanın deniz ortamına olan etkisini bilmek istemektedir. Bu bilgiler insan sağlığını veya hassas kaynakları korumak için acil adım atılmasının gerekip gerekmeyebileceğinin tespit edilmesi için önem arz etmektedir. Karar vermenin kolaylaştırılması için, izleme programları başlatılabilmektedir, bu izleme programları genellikle tetkikleri ve kimyasal analiz için petrol, su, tortu veya bir bölgede yaşayan derin deniz bitki ve hayvan türlerinin toplanmasını içerecektir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Environmental effects, Planning & operations

Read more

TIP 16: Denizdeki Petrol Döküntüleri için Acil Durum Planlaması

Bu Teknik Bilgilendirme Belgesi gemi kaynaklı sızıntılara müdahale edilmesine ilişkin acil durum planlarının tipik formatını ve içeriğini özetlemekte ve etkin bir plan için gerekli temel adımları vurgulamaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Planning & operations

Read more