TEKNIK BILGI KITAPCIKLARI

Each paper covers a specific subject in a concise manner, illustrated with photographs and diagrams.

TIPs are available in the following languages:

TIP 04: Petrol Döküntülerine İşlem Uygulanması Sırasında Dağıtıcıların Kulanımı

TIP 04: Petrol Döküntülerine İşlem Uygulanması Sırasında Dağıtıcıların Kulanımı

Bu kitapçıkta su yüzeyinde yüzen petrol tabakasının üzerinde denizde gemi kaynaklı kazara

petrol dökülmelerine müdahale için mevcut olan bir dizi seçenekten birisi olarak dağıtıcı

maddelerin kullanımı ve sınırlamaları hakkında bir genel bakış sağlanmaktadır.

Kategoriler: Response Techniques, Dispersants, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.