TIP 04: Use of dispersants to treat oil spills

19 May 2014

TIP 04: Petrol Döküntülerine İşlem Uygulanması Sırasında Dağıtıcıların Kulanımı

Dağıtıcı madde uygulamasının temel amacı su yüzeyindeki bir petrol tabakasının su sütununda hızlı bir şekilde sulandırılmış hale gelen ve daha sonra doğal olarak otaya çıkan mikro organizmalar tarafından ayrıştırılan çok sayıda küçük damlacığa bölünmesidir. Uygun bir şekilde kullanıldığında dağıtıcı maddeler kazara dökülen bir petrole etkili bir müdahale olabilmektedir ve önemli hassas kaynaklara verilen hasarı en aza indirebilmekte veya önleyebilmektedir.

Petrol özellikleri, deniz ve hava koşulları, çevresel hassasiyetler ve dağıtıcı madde kullanımı hakkındaki ulusal yönetmelikler hesaba katılarak diğer müdahale teknikleriyle birlikte dağıtıcı maddelerin kullanımının üzerinde dikkatli bir şekilde düşünülmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda, özellikle diğer denizde müdahale teknikleri hava koşullarıyla veya kaynakların mevcudiyetiyle sınırlandırıldığında, dağıtıcı maddelerin kullanılması sayesinde kayda değer çevresel ve ekonomik faydalar elde edilebilmektedir.

Bu kitapçıkta su yüzeyinde yüzen petrol tabakasının üzerinde denizde gemi kaynaklı kazara petrol dökülmelerine müdahale için mevcut olan bir dizi seçenekten birisi olarak dağıtıcı maddelerin kullanımı ve sınırlamaları hakkında bir genel bakış sağlanmaktadır.

Kategoriler: Response Techniques, Dispersants, Technical Information Paper (TIPS)

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.