TIP 02: Fate of marine oil spills

17 April 2014

TIP 02: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Geleceği

Petrol denize kazara döküldüğünde birtakım fiziksel ve kimyasal değişimlere uğramaktadır, bu değişimlerden bazıları deniz yüzeyinden kaldırılmasına yol açarken diğerleri sürüp gitmelerine neden olmaktadır. Deniz ortamına kazara dökülen petrolün akıbeti kazara dökülen miktar, petrolün başlangıçtaki fiziki ve kimyasal özellikleri, hakim iklim ve deniz koşulları ve petrolün denizde kalıp kalmadığı veya kıyıya vurup vurmadığı gibi etkenlere bağlı olmaktadır.

İşin içine dahil olan süreçler ve doğayı, petrolün bileşim ve davranışını zamanla değiştirmek için nasıl etkileşime girdiklerinin anlaşılması, kazara dökülen petrole müdahalenin tüm yönleri için temel teşkil etmektedir. Örneğin, temizlik işlemleri gerekli olmasın diye, doğal dağılma nedeniyle petrolün hassas kaynaklara ulaşmayacağının güvenle tahmin edilmesi mümkün olabilmektedir. Etkin bir müdahale gerektiğinde, petrolün türü ve olası davranışı hangi müdahale seçeneklerinin en etkin olma ihtimalinin fazla olduğunu belirleyecektir.

Bu kitapçıkta kazara dökülmüş olan petrol üzerinde etkili olan çeşitli doğal süreçlerin birleştirilmiş etkileri tanımlanmaktadır, bu etkiler birlikte hava etkisiyle aşındırma etkileri olarak bilinmektedir.

Petrolün deniz ortamında devamlılık gösterme ihtimali olup olmadığını tespit eden etkenler müdahale çalışmalarının gereksinimleriyle birlikte göz önünde bulundurulmaktadır. Deniz ortamına kazara dökülen petrolün akıbeti bir müdahalenin tüm yönleri için önemli anlamlara sahiptir ve sonuç olarak bu kitapçığın bu Teknik Bilgi Kitapçıkları serisindeki diğerleriyle birlikte okunması gerekmektedir.

Categories: Fate of Oil Spills, Technical Information Paper (TIPS)