Response Techniques

For spills in coastal waters, the oil will often drift towards the shore and become stranded due to the action of waves and tides. In order to contain the oil at the spill site, recover the oil floating on the sea and clean-up any oil that might become stranded on the shore, there are a variety of techniques that can be employed. The prevailing weather and sea conditions, the characteristics of the oiled shoreline and the nature of the oil can all combine to pose challenges to any clean-up operation. 

At-Sea Response

Several options are available to respond to oil at sea and can be considered in three broad strategies; containment and recovery, in-situ burning and dispersant application. The selection of the most appropriate strategy will depend on many factors, including; the response resources available, the national and local regulations on oil spill response, the spill scenario and the physical and ecological characteristics of the area impacted by the spill.

Shoreline Clean-Up and Response

The majority of ship-source oil spills occur close to the coast and, as a result, many spills result in contamination of shorelines. Oil reaching stranding on the shore can cause significant environmental and economic impacts and may also largely determine the political and public perception of the scale of the incident, as well as the over costs.

When oil does reach the shoreline, considerable effort may be required to clean the affected areas. It is therefore essential that comprehensive and well-rehearsed arrangements for shoreline clean-up are included in contingency plans. The techniques available for shoreline clean-up are relatively straightforward and do not normally require specialised equipment. However, inappropriate techniques and poor organisation can aggravate the impacts caused by the oil itself.

Explore Documents on Response Techniques

Search filters
TIP 01: DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİNİN HAVADAN GÖZLEMLENMESİ

TIP 01: DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİNİN HAVADAN GÖZLEMLENMESİ

Bu Teknik Bilgi Kitapçığı havadan etkili bir keşfin yürütülmesi hakkında tavsiye ve rehberlik

sunmaktadır.

Categories: Fate of Oil Spills, Response Techniques, Planning & operations, Spill Response, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 03: Petrol Kirliliğine Müdahalede Vinç Kollarının Kullanımı

TIP 03: Petrol Kirliliğine Müdahalede Vinç Kollarının Kullanımı

Bu kitapçıkta engel tasarım ilkeleri ve denizde gemilerle çekme ve sığ veya kıyıya yakın sularda

palamarla bağlama olmak üzere iki ana çalışma biçimi tanımlanmaktadır.

Categories: Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 04: Petrol Döküntülerine İşlem Uygulanması Sırasında Dağıtıcıların Kulanımı

TIP 04: Petrol Döküntülerine İşlem Uygulanması Sırasında Dağıtıcıların Kulanımı

Bu kitapçıkta su yüzeyinde yüzen petrol tabakasının üzerinde denizde gemi kaynaklı kazara

petrol dökülmelerine müdahale için mevcut olan bir dizi seçenekten birisi olarak dağıtıcı

maddelerin kullanımı ve sınırlamaları hakkında bir genel bakış sağlanmaktadır.

Categories: Response Techniques, Dispersants, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 05: Petrol Kirliliğine Müdahalede Sıyırıcı Kullanımı

TIP 05: Petrol Kirliliğine Müdahalede Sıyırıcı Kullanımı

Bu kitapçıkta kazara bir petrol dökülmesi boyunca karşılaşılması en olası olan durumlarda deniz

süpürücülerin başarılı bir şekilde kullanılması için temel gereksinimler tanımlanmaktadır ve

bu dizideki özellikle engellerin kullanımı, sahil şeridi temizleme teknikleri ve petrolün bertarafı

hakkındaki diğer ITOPF kitapçıklarıyla bağlantılı olarak okunması gerekmektedir.

Categories: Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 06: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

TIP 06: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

Kazara büyük miktarda dökülmelerin olduğu durumlarda, karaya oturmuş olan petrolün kaynağı

aşikâr olabilmektedir fakat işin içine küçük miktarda petrol dahil olduğunda sıklıkla tespit etme

sorunu ortaya çıkmaktadır ve hasar veya temizlik maliyetleri için tazminat talep edilmektedir.

Bu kitapçığın amacı okuyucuya farklı sahil şeritlerinde hem petrolün türünün hem de miktarının

teşhis edilmesine yardımcı olmaktır.

Categories: Response Techniques, Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 07: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

TIP 07: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

Bu kitapçıkta yaygın olarak kullanılan temizlik teknikleri tanımlanmaktadır ve bir dizi farklı

sahil şeridi türü için çalışmaların her bir aşamasına hangilerinin en uygun olduğu hakkında

tavsiyeler verilmektedir.

Categories: Response Techniques, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 08: Petrol Döküntüsüne Müdahalede Emici Maddelerin Kullanımı

TIP 08: Petrol Döküntüsüne Müdahalede Emici Maddelerin Kullanımı

Bu kitapçıkta mevcut emici madde türleri ve bir müdahalede faydalı bir şekilde nasıl

kullanılabilecekleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu dizideki diğer ITOPF kitapçıklarıyla

birlikte, özellikle de engellerin kullanımı, deniz süpürücülerin kullanımı, sahil şeridi temizlik

teknikleri ve petrol ve döküntünün bertarafı hakkındaki kitapçıklarla birlikte okunması

gerekmektedir.

Categories: Response Techniques, Technical Information Paper (TIPS)

Read more