TIP 03: Use of booms in oil pollution response

19 May 2014

TIP 03: Petrol Kirliliğine Müdahalede Vinç Kollarının Kullanımı

Engeller, denizde kazara dökülmüş olan petrolün çevrelenmesi ve kontrol altında tutulması ve hassas kaynaklardan geçiş yönünün değiştirilmesi ve bir toplama noktasına doğru yönlendirilmesi için düzenli olarak kullanılmaktadır. Engel yerleştirme çalışmalarının başarısı su yüzeyinde yüzen petrol tabakasının hızlı bir şekilde yayılması ve akıntıların, gelgitlerin, rüzgar ve dalgaların etkisiyle sınırlandırılabilmektedir. Etkili engel tasarımı ve iyi planlanmış ve eşgüdümlü olarak ayarlanmış bir müdahale bu sorunları azaltabilmekle birlikte bazı durumlarda herhangi bir engelin kullanımı uygun olmayabilmektedir.

Bu kitapçıkta engel tasarım ilkeleri ve denizde gemilerle çekme ve sığ veya kıyıya yakın sularda palamarla bağlama olmak üzere iki ana çalışma biçimi anımlanmaktadır.

Categories: Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)