TIP 07: Clean-up of oil from shorelines

19 May 2014

TIP 07: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

ITOPF istatistikleri, gemi kaynaklı kazara petrol dökülmelerinin büyük bir çoğunluğunun kıyıya yakın meydana geldiğini göstermektedir. Denizde su yüzeyinde yüzen petrol ile mücadele için yürütülen faaliyetler genel olarak zaman, hava veya başka kısıtlamalarla sınırlandırıldığından, petrolün sahil şeritlerine ulaşmasının önlenmesi için atılan adımlar sadece kısmen başarılı olabilmektedir. Petrol sahil şeridine ulaştığında, etkilenen alanların temizlenmesi için kayda değer çaba gerekebilmektedir. Bu nedenle, sahil şeridi temizliği için kapsamlı ve tatbikatı yapılmış düzenlemelerin acil durum eylem planlarına dahil edilmesi esastır.

Sahil şeridi temizliği için mevcut olan teknikler nispeten basittir ve normal olarak belirli bir amaca uygun olarak üretilmiş donanımlar gerektirmemektedir. Bununla birlikte, uygun olmayan teknikler ve yetersiz düzenleme petrolün kendisinin neden olduğu hasarı ağırlaştırabilmektedir.

Bu kitapçıkta yaygın olarak kullanılan temizlik teknikleri tanımlanmaktadır ve bir dizi farklı sahil şeridi türü için çalışmaların her bir aşamasına hangilerinin en uygun olduğu hakkında tavsiyeler verilmektedir.

Categories: Response Techniques, Technical Information Paper (TIPS)