TIP 10: Leadership, command & management of oil spills

19 May 2014

TIP 10: Petrol Döküntülerinde Liderlik, Kumanda VE Yönetim

Kazara dökülen bir petrole etkili ve başarılı bir şekilde müdahale, büyük bir ölçüde komuta ve yönetimde olanlar tarafından gösterilen liderliğin kalitesine bağlı olmaktadır. Müdahalenin tüm aşamalarında verilmesi gereken güç kararlar ve ödünler yoluyla liderlik sağlayan bir kurumsal yapı gerekmektedir. Kurumsal yapı ayrıca işin içine dahil olabilecek çok sayıda devlet ve özel sektör kuruluşunun beklentilerinin ve geniş bir şekilde farklılık gösteren taleplerinin yönetilmesine ilaveten siyasi baskılar ve kamunun kaygılarının üstesinden gelmek için gerekli olan güvenin verilmesinden de sorumlu olmaktadır.

Bu kitapçıkta gemi kaynaklı kirliliğe bir müdahalede karşılaşılan durumların birçoğu göz önünde bulundurulmaktadır ve etkili liderlik komuta ve yönetimin müdahale çalışmalarının başarısını nasıl azamiye çıkartabildiği açıklanmaktadır. Değinilen konuların birçoğu bu dizideki arka kapta listelenen diğer ITOPF kitapçıklarında ama özellikle Denizde Kazara Dökülen Petroller için Acil Durum Müdahale Planlaması hakkındaki kitapçıkta daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Categories: Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)