TIP 12: Effects of oil pollution on social and economic activities

19 May 2014

TIP 12: Petrol Kirliliğinin Sosyal ve Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkileri

Kazara dökülen petrollerin temizliğinde maruz kalınan maliyetlere ilaveten, temiz deniz suyunun ve temiz sahil alanlarına bel bağlayan ekonomik sektörler bazen ciddi mali kayıplar yaşamaktadır. Alışılageldik biçimde en büyük ekonomik etkiler ticari balık üretme çiftlikleri ve turizm olmakla birlikte elektrik santralleri, nakliye, tuz üretimi veya deniz suyunun tuzsuzlaştırılması gibi çok sayıda başka sektörler etkilenebilmektedir. Bu kitapçıkta çeşitli kıyı sanayileri ve sosyal faaliyetler üzerinde kazara dökülmelerin etkilerinin bazıları göz önünde tutulmakta ve etkilerini azaltabilen tedbirler üzerinde düşünülmektedir. Kendi özel önemleri göz önünde bulundurularak, kazara dökülen petrollerin balık üretme çiftliklerinde ve deniz ürünleri yetiştirme  sislerinin üzerindeki etkileri ayrı bir Teknik Bilgi Kitapçığında dikkate alınmaktadır.

Categories: Economic effects, Technical Information Paper (TIPS)