TIP 14: Sampling and monitoring of marine oil spills

19 May 2014

TIP 14: Denizdeki Petrol Döküntülerinde Numune Alma ve İzleme

Bir petrolün kazara dökülmesini müteakip hükümetler ve diğer kuruluşlar genellikle temel kaynaklardaki kirlenmenin boyutunu ve vakanın deniz ortamına olan etkisini bilmek istemektedir. Bu bilgiler insan sağlığını veya hassas kaynakları korumak için acil adım atılmasının gerekip gerekmeyebileceğinin tespit edilmesi için önem arz etmektedir. Karar vermenin kolaylaştırılması için, izleme programları başlatılabilmektedir, bu izleme programları genellikle tetkikleri ve kimyasal analiz için petrol, su, tortu veya bir bölgede yaşayan derin deniz bitki ve hayvan türlerinin toplanmasını içerecektir.

Bu kitapçıkta petrol kirliliğinin nitel ve nicel olarak izlenmesi için kullanılabilecek olan izleme ve numune alma usullerinin geniş bir özeti verilmektedir. Nitel analizler petrol kirliliğinin kaynağını teyit edebilirken izleme programları genellikle hidrokarbon seviyelerinde zamanla nicel değişikliklerle ilgilenmektedir. En iyi analitik uygulama hakkında rehberlik verilmektedir ve ortak terminoloji açıklanmaktadır. Bununla birlikte, özel ekolojik ve biyolojik etkilerin izlenmesi için ve havadaki kirletici maddelerin izlenmesi için gerekli olan teknikler ve gözlemler bu kitapçığın kapsamının ötesindedir.

Categories: Environmental effects, Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)