TIP 15: Preparation and submission of claims from oil pollution

19 May 2014

TIP 15: Petrol Kirliliği Tazminat Taleplerinin Hazırlanması ve Sunulması

Bir petrolün kazara dökülmesi çeşitli kuruluşlar ve şahıslar için bir mali kayba neden olabilmektedir. İlgili kişilerin en iyi çabalarına rağmen ortaya çıkan temizlik uzun vadeli ve maliyetli olabilmektedir. Petrol sahil şeridine gelebilmekte, mülkte hasara ve ekonomik kayba neden olabilmekte, özellikle de yerel balıkçılık veya turizm sektörlerini etkileyebilmektedir. Bir petrolün kazara dökülmesinin bir sonucu olarak mali bir zarar görenler tazminata hak kazanabilmektedir.

Bu kitapçıkta kaydedilecek bilgiler ve bir hak talebinin desteklenmesi için gerekli olan belgeler ve başka kanıtlar hakkında rehberlik sağlanmaktadır. Bir hak talebinin düzenlenebileceği ve sunulabileceği süreç de ana hatlarıyla anlatılmaktadır. Bu kitapçık esasen gemilerden petrolün kazara döküldüğü vakalara uygulanabilir olmakla birlikte öne sürülen hususların birçoğu başka kaynaklardan kazara petrol dökülme vakaları için yararlı olacaktır.

Categories: Compensation, Technical Information Paper (TIPS)