Documents & Guides

Explore a variety of topics about marine spills, response and compensation matters in the pages below.

Each topic and area of interest provides access to more detailed documentation that is freely downloadable.

This includes our 18 Technical Information Papers which are fully illustrated with photos and diagrams and are available in several languages. 


Compensation for Ship-source Marine Oil Spills

What legal arrangements and sources of compensation are available for a spill from a ship?

Disposal

What planning and waste management systems need to be put in place to reduce the volume of oily waste for treatment or disposal?

Environmental Effects

How does oil impact seabirds, plankton, sea mammals and the shoreline?  

HNS

What are the specific chemical response strategies for responding to a Hazardous and Noxious Substance spill, and what are the potential effects on human and marine life? 

Contingency & Response Planning

What information is needed for an effective oil spill contingency plan? How can aerial observation and protective strategies assist with response operations? 

Economic Effects

Which industries might suffer temporary economic losses and loss of market confidence?

Fate of Oil Spills

What happens to oil in the marine environment over time when spilled at sea? How do different factors such as volume and physical and chemical properties affect the fate of oil spills? 

Response Techniques

What techniques are available for cleaning up oil at sea and on the shoreline?


Explore the Resources

Search filters
TIP 14: Denizdeki Petrol Döküntülerinde Numune Alma ve İzleme

TIP 14: Denizdeki Petrol Döküntülerinde Numune Alma ve İzleme

Bir petrolün kazara dökülmesini müteakip hükümetler ve diğer kuruluşlar genellikle temel

kaynaklardaki kirlenmenin boyutunu ve vakanın deniz ortamına olan etkisini bilmek istemektedir.

Bu bilgiler insan sağlığını veya hassas kaynakları korumak için acil adım atılmasının gerekip

gerekmeyebileceğinin tespit edilmesi için önem arz etmektedir. Karar vermenin kolaylaştırılması

için, izleme programları başlatılabilmektedir, bu izleme programları genellikle tetkikleri ve

kimyasal analiz için petrol, su, tortu veya bir bölgede yaşayan derin deniz bitki ve hayvan

türlerinin toplanmasını içerecektir.

Categories: Environmental effects, Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 13: Petrol Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri

TIP 13: Petrol Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri

Bu kitapçıkta, gemi kaynaklı olarak kazara dökülen petrollerin etkileri ve deniz flora ve faunada

ve yaşam alanlarında sonuç olarak ortaya çıkan temizlik faaliyetleri tanımlanmaktadır. Yıllardır

çeşitli araştırmaların konusu olmuş olan, petrol ve biyolojik sistemler arasındaki karmaşık

etkileşimlerin tartışılmasına özel ilgi gösterilmiştir. Ayrı ITOPF kitapçıklarında petrolün balık

üretme çiftlikleri ve deniz ürünleri yetiştirme tesisleri üzerindeki ve daha geniş insan faaliyetleri

üzerindeki e özel etkileri göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Environmental effects, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 11: Petrol Kirliliğinin Balık Yatakları ve Deniz Kültürü Üzerindeki Etkileri

TIP 11: Petrol Kirliliğinin Balık Yatakları ve Deniz Kültürü Üzerindeki Etkileri

Bu kitapçıkta gemi kaynaklı petrol kirliliğinin balıkçılık ve deniz ürünleri üzerindeki etkileri

tanımlanmaktadır ve kazara dökülen petrolün etkilerinin şiddetinin azaltılmasına yardımcı

olabilecek müdahale tedbirleri ve yönetim stratejileri hakkında rehberlik sağlanmaktadır. Diğer

ekonomik kaynaklardaki hasar ayrı bir Teknik Bilgi Kitapçığında göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Environmental effects, Economic effects, Technical Information Paper (TIPS)

Read more