TEKNIK BILGI KITAPCIKLARI

Each paper covers a specific subject in a concise manner, illustrated with photographs and diagrams.

TIPs are available in the following languages:

TIP 15: Petrol Kirliliği Tazminat Taleplerinin Hazırlanması ve Sunulması

TIP 15: Petrol Kirliliği Tazminat Taleplerinin Hazırlanması ve Sunulması

Bu kitapçıkta kaydedilecek bilgiler ve bir hak talebinin desteklenmesi için gerekli olan belgeler

ve başka kanıtlar hakkında rehberlik sağlanmaktadır. Bir hak talebinin düzenlenebileceği ve

sunulabileceği süreç de ana hatlarıyla anlatılmaktadır. Bu kitapçık esasen gemilerden petrolün

kazara döküldüğü vakalara uygulanabilir olmakla birlikte öne sürülen hususların birçoğu başka

kaynaklardan kazara petrol dökülme vakaları için yararlı olacaktır.

Categories: Compensation, Technical Information Paper (TIPS)

Read more