TEKNIK BILGI KITAPCIKLARI

Each paper covers a specific subject in a concise manner, illustrated with photographs and diagrams.

TIPs are available in the following languages:

TIP 17: Denizdeki Kimyasal Olaylara Müdahale

TIP 17: Denizdeki Kimyasal Olaylara Müdahale

Bu belgede, kimyasal döküntülere müdahalede yer alan konulara bir giriş sağlanır, mevcut

tehlike türlerine, kimyasalların denize döküldüklerinde sergiledikleri davranışlara değinilir ve

mevcut müdahale seçeneklerini kısaca gözden geçirilir.

Categories: HNS, Technical Information Paper (TIPS)

Read more