TIP 17: Response to marine chemical incidents

19 May 2014

TIP 17: Denizdeki Kimyasal Olaylara Müdahale

Deniz yoluyla taşınan kimyasalların hacmi her geçen yıl artmaya devam ettiği için kimyasal döküntülere müdahale yönünde güvenli ve etkili beklenmedik durum düzenlemelerinin geliştirilmesine ilişkin uluslararası alandaki bilinç de gelişmektedir. Bununla beraber, çok çeşitli kimyasallar, değişiklik gösteren fiziksel özellikleri ve döküldükten sonra sergiledikleri farklı davranışlar ve insan sağlığıyla deniz çevresi üzerindeki potansiyel etkiler, kimyasal döküntülerle ilgili olarak hazırlıklı olmanın ve müdahale düzenlemelerinin petrol döküntülerinden çok daha karmaşık olduğu anlamına gelir.

Bu belgede, kimyasal döküntülere müdahalede yer alan konulara bir giriş sağlanır, mevcut tehlike türlerine, kimyasalların denize döküldüklerinde sergiledikleri davranışlara değinilir ve mevcut müdahale seçeneklerini kısaca gözden geçirilir.

Categories: HNS, Technical Information Paper (TIPS)