TEKNIK BILGI KITAPCIKLARI

Each paper covers a specific subject in a concise manner, illustrated with photographs and diagrams.

TIPs are available in the following languages:

TIP 09: Petrolün ve Kalıntının Bertaraf Edilmesi

TIP 09: Petrolün ve Kalıntının Bertaraf Edilmesi

Bu kitapçıkta deniz ortamında deniz kaynaklı petrolün kazara dökülmelerinin bir sonucu olarak

üretilen atık malzemenin yönetimi için mevcut olan çeşitli seçenekler incelenmektedir.

Categories: Planning & operations, Disposal, Technical Information Paper (TIPS)

Read more