TIP 09: Disposal of oil and debris

19 May 2014

TIP 09: Petrolün ve Kalıntının Bertaraf Edilmesi

Kazara dökülen petrolün temizlik çalışmalarının çoğu, özellikle de sahilde olanlar büyük miktarlarda petrol ve yağlı atığın toplanmasıyla sonuçlanmaktadır. Atığın depolanması ve bertarafı herhangi bir müdahale çalışmasının önemli bir yönüdür ve atık yönetimi için yeterli koşulların herhangi bir kazara dökülen petrole acil müdahale eylem planında açık bir şekilde vurgulanması gerekmektedir. Bir vakanın başlangıcında yapılan düzenlemelerin müdahale çabasını tehlikeye atan ve kazara dökülmenin temizliği tamamlandıktan sonra uzun sure devam eden maliyetli bir sorun haline gelen atık sorunlarının önlenmesi için harekete geçmesi önem arz etmektedir.

Bu kitapçıkta deniz ortamında deniz kaynaklı petrolün kazara dökülmelerinin bir sonucu olarak üretilen atık malzemenin yönetimi için mevcut olan çeşitli seçenekler incelenmektedir.

Categories: Planning & operations, Disposal, Technical Information Paper (TIPS)