TEKNIK BILGI KITAPCIKLARI

Each paper covers a specific subject in a concise manner, illustrated with photographs and diagrams.

TIPs are available in the following languages:

TIP 01: DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİNİN HAVADAN GÖZLEMLENMESİ

TIP 01: DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİNİN HAVADAN GÖZLEMLENMESİ

Bu Teknik Bilgi Kitapçığı havadan etkili bir keşfin yürütülmesi hakkında tavsiye ve rehberlik

sunmaktadır.

Categories: Fate of Oil Spills, Response Techniques, Planning & operations, Spill Response, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 02: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Geleceği

TIP 02: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Geleceği

Bu kitapçıkta kazara dökülmüş olan petrol üzerinde etkili olan çeşitli doğal süreçlerin birleştirilmiş

etkileri tanımlanmaktadır, bu etkiler birlikte hava etkisiyle aşındırma etkileri olarak bilinmektedir.

Petrolün deniz ortamında devamlılık gösterme ihtimali olup olmadığını tespit eden etkenler

müdahale çalışmalarının gereksinimleriyle birlikte göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Fate of Oil Spills, Technical Information Paper (TIPS)

Read more