TIP 05: Use of skimmers in oil pollution response

19 May 2014

TIP 05: Petrol Kirliliğine Müdahalede Sıyırıcı Kullanımı

Denize kazara dökülen petrollere müdahale edilmesi için birtakım seçenekler mevcuttur. Birçok hükumet yetkilisi tarafından benimsenen öncelikli teknik petrolün deniz yüzeyinden mekanikolarak kaldırılmasıdır. Bu genellikle kazara dökülmüş olan petrolün yoğunlaştırılması için denizsüpürücüleri kullanılarak, deniz süpürücüsünün isteğe bağlı olarak petrolü depolamak içintoplamasına ve pompalamasına izin verilerek başarılmaktadır. Farklı ölçeklerde çalışmanın,petrol türlerinin ve çevresel koşulların üstesinden gelmek için en iyi hale getirilmiş tasarımlarlabirçok deniz süpürücüsü türü mevcuttur.

Bu kitapçıkta kazara bir petrol dökülmesi boyunca karşılaşılması en olası olan durumlarda denizsüpürücülerin başarılı bir şekilde kullanılması için temel gereksinimler tanımlanmaktadır vebu dizideki özellikle engellerin kullanımı, sahil şeridi temizleme teknikleri ve petrolün bertarafıhakkındaki diğer ITOPF kitapçıklarıyla bağlantılı olarak okunması gerekmektedir.

Categories: Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)