TIP 08: Use of sorbent materials in oil spill response

19 May 2014

TIP 08: Petrol Döküntüsüne Müdahalede Emici Maddelerin Kullanımı

Emici malzemeler kazara dökülen bir petrole müdahalede faydalı bir kaynak sağlamaktadır, başka teknikler için uygun olmayan durumlarda petrolün kaldırılmasına olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte, emici maddelerin özellikle bir müdahalenin maliyetlerine büyük ölçüde katkıda bulunabilen aşırı atık miktarları meydana getirilerek ikincil sorunların en aza indirilmesi gerekmektedir.

Bu kitapçıkta mevcut emici madde türleri ve bir müdahalede faydalı bir şekilde nasıl kullanılabilecekleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu dizideki diğer ITOPF kitapçıklarıyla birlikte, özellikle de engellerin kullanımı, deniz süpürücülerin kullanımı, sahil şeridi temizlik teknikleri ve petrol ve döküntünün bertarafı hakkındaki kitapçıklarla birlikte okunması gerekmektedir.

Categories: Response Techniques, Technical Information Paper (TIPS)