TIP 16: Contingency planning for marine oil spills

19 May 2014

TIP 16: Denizdeki Petrol Döküntüleri için Acil Durum Planlaması

Bir petrol sızıntısına yapılacak etkin bir müdahale büyük ölçüde sürece dahil olan teşkilatların ve kişilerin hazırlıklı olmasına dayalıdır. Bu hazırlıklı olma durumu muhtemel bütün acil durumların ele alınması amacıyla bir plan geliştirilmesi ve sürdürülmesi suretiyle büyük ölçüde pekiştirilebilir. Bir acil durum planının hazırlanma süreci bir sızıntı anında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan aşırı baskılar olmaksızın rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ve müdahale stratejilerinin ve işletme prosedürlerinin tanımlanması imkanını sağlamaktadır.

Bu Teknik Bilgilendirme Belgesi gemi kaynaklı sızıntılara müdahale edilmesine ilişkin acil durum planlarının tipik formatını ve içeriğini özetlemekte ve etkin bir plan için gerekli temel adımları vurgulamaktadır.

Categories: Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)