Effects in Offshore and Coastal waters

Depending on the type of oil, it may disperse into the top few metres of the water column. As a result the potential environmental impacts of oil in open waters are generally confined to this upper area of the water column although, on occasion, some types of oil will sink and environmental impacts may be observed on the seabed. The types of organisms that are commonly impacted in an open sea spill include; plankton, fish, seabirds and marine mammals and reptiles.

Plankton

The upper pelagic zone of seas and oceans support a myriad of planktonic organisms, including bacteria, eggs and larvae, and a variety of animal and plant species. It is well established that plankton is sensitive to oil exposure and consequently short-term impacts should be expected in the immediate vicinity of the oil. However, organisms with planktonic life stages are characteristically present in the plankton in huge numbers and will naturally suffer very high levels of mortality. As a result, a large proportion of a given species will remain unaffected by the spill and it is rare for plankton mortalities following a spill to result in reduced adult populations.

Fish

Although the eggs and larvae of fish may be susceptible to the effects of oil, adult fish tend to be more resilient. Reductions in wild fish stocks in offshore and coastal waters following oil spills have rarely been detected, as it is thought that fish can detect unfavourable water conditions and actively swim away to avoid them. Where mass mortalities have occurred, they have been caused by very high, localised concentrations of dispersed oil in shallow or confined waters. Fish mortalities can occur with cultured fish stocks where individuals are unable to actively avoid the oil.

Seabirds

In open water, seabirds are some of the most vulnerable of all animals, and in some incidents large numbers may perish. Fouling of plumage (which is essential for thermoregulation and buoyancy control) is the most visible effect. Although cleaning and rehabilitation of birds may be attempted, success is often linked to the species of bird, and in many cases only a small fraction of those treated will survive. However, it is encouraging that with experience and research, best practices for bird cleaning are emerging and outcomes are improving. Increasingly, oil contingency plans define policies on how to deal with oiled seabirds and wildlife.

Sea Mammals and Reptiles

Due to the tendency of oil to float at the sea surface, marine mammals and reptiles are at risk as they must surface to breathe. The oil can potentially cause harm to nasal tissues and eyes and whilst mortalities caused by oil have been recorded, the majority of mortalities which coincide with oil spills have usually been found to result from other causes. Mammals that rely on fur to regulate body temperature can be vulnerable to the effects of oil as they may be harmed or die from hypothermia or overheating if their fur becomes matted with oil. For marine reptiles, the greatest impact is probably away from the open sea and on their nesting beaches should they become contaminated with oil.

Search filters
TIP 11: Petrol Kirliliğinin Balık Yatakları ve Deniz Kültürü Üzerindeki Etkileri

TIP 11: Petrol Kirliliğinin Balık Yatakları ve Deniz Kültürü Üzerindeki Etkileri

Bu kitapçıkta gemi kaynaklı petrol kirliliğinin balıkçılık ve deniz ürünleri üzerindeki etkileri

tanımlanmaktadır ve kazara dökülen petrolün etkilerinin şiddetinin azaltılmasına yardımcı

olabilecek müdahale tedbirleri ve yönetim stratejileri hakkında rehberlik sağlanmaktadır. Diğer

ekonomik kaynaklardaki hasar ayrı bir Teknik Bilgi Kitapçığında göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Environmental effects, Economic effects, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 13: Petrol Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri

TIP 13: Petrol Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri

Bu kitapçıkta, gemi kaynaklı olarak kazara dökülen petrollerin etkileri ve deniz flora ve faunada

ve yaşam alanlarında sonuç olarak ortaya çıkan temizlik faaliyetleri tanımlanmaktadır. Yıllardır

çeşitli araştırmaların konusu olmuş olan, petrol ve biyolojik sistemler arasındaki karmaşık

etkileşimlerin tartışılmasına özel ilgi gösterilmiştir. Ayrı ITOPF kitapçıklarında petrolün balık

üretme çiftlikleri ve deniz ürünleri yetiştirme tesisleri üzerindeki ve daha geniş insan faaliyetleri

üzerindeki e özel etkileri göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Environmental effects, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 14: Denizdeki Petrol Döküntülerinde Numune Alma ve İzleme

TIP 14: Denizdeki Petrol Döküntülerinde Numune Alma ve İzleme

Bir petrolün kazara dökülmesini müteakip hükümetler ve diğer kuruluşlar genellikle temel

kaynaklardaki kirlenmenin boyutunu ve vakanın deniz ortamına olan etkisini bilmek istemektedir.

Bu bilgiler insan sağlığını veya hassas kaynakları korumak için acil adım atılmasının gerekip

gerekmeyebileceğinin tespit edilmesi için önem arz etmektedir. Karar vermenin kolaylaştırılması

için, izleme programları başlatılabilmektedir, bu izleme programları genellikle tetkikleri ve

kimyasal analiz için petrol, su, tortu veya bir bölgede yaşayan derin deniz bitki ve hayvan

türlerinin toplanmasını içerecektir.

Categories: Environmental effects, Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)

Read more