Documents & Guides

Explore a variety of topics about marine spills, response and compensation matters in the pages below.

Each topic and area of interest provides access to more detailed documentation that is freely downloadable.

This includes our 18 Technical Information Papers which are fully illustrated with photos and diagrams and are available in several languages. 


Compensation for Ship-source Marine Oil Spills

What legal arrangements and sources of compensation are available for a spill from a ship?

Disposal

What planning and waste management systems need to be put in place to reduce the volume of oily waste for treatment or disposal?

Environmental Effects

How does oil impact seabirds, plankton, sea mammals and the shoreline?  

HNS

What are the specific chemical response strategies for responding to a Hazardous and Noxious Substance spill, and what are the potential effects on human and marine life? 

Contingency & Response Planning

What information is needed for an effective oil spill contingency plan? How can aerial observation and protective strategies assist with response operations? 

Economic Effects

Which industries might suffer temporary economic losses and loss of market confidence?

Fate of Oil Spills

What happens to oil in the marine environment over time when spilled at sea? How do different factors such as volume and physical and chemical properties affect the fate of oil spills? 

Response Techniques

What techniques are available for cleaning up oil at sea and on the shoreline?


Explore the Resources

Search filters
TIP 07: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

TIP 07: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

Bu kitapçıkta yaygın olarak kullanılan temizlik teknikleri tanımlanmaktadır ve bir dizi farklı

sahil şeridi türü için çalışmaların her bir aşamasına hangilerinin en uygun olduğu hakkında

tavsiyeler verilmektedir.

Categories: Response Techniques, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 06: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

TIP 06: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

Kazara büyük miktarda dökülmelerin olduğu durumlarda, karaya oturmuş olan petrolün kaynağı

aşikâr olabilmektedir fakat işin içine küçük miktarda petrol dahil olduğunda sıklıkla tespit etme

sorunu ortaya çıkmaktadır ve hasar veya temizlik maliyetleri için tazminat talep edilmektedir.

Bu kitapçığın amacı okuyucuya farklı sahil şeritlerinde hem petrolün türünün hem de miktarının

teşhis edilmesine yardımcı olmaktır.

Categories: Response Techniques, Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 05: Petrol Kirliliğine Müdahalede Sıyırıcı Kullanımı

TIP 05: Petrol Kirliliğine Müdahalede Sıyırıcı Kullanımı

Bu kitapçıkta kazara bir petrol dökülmesi boyunca karşılaşılması en olası olan durumlarda deniz

süpürücülerin başarılı bir şekilde kullanılması için temel gereksinimler tanımlanmaktadır ve

bu dizideki özellikle engellerin kullanımı, sahil şeridi temizleme teknikleri ve petrolün bertarafı

hakkındaki diğer ITOPF kitapçıklarıyla bağlantılı olarak okunması gerekmektedir.

Categories: Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 04: Petrol Döküntülerine İşlem Uygulanması Sırasında Dağıtıcıların Kulanımı

TIP 04: Petrol Döküntülerine İşlem Uygulanması Sırasında Dağıtıcıların Kulanımı

Bu kitapçıkta su yüzeyinde yüzen petrol tabakasının üzerinde denizde gemi kaynaklı kazara

petrol dökülmelerine müdahale için mevcut olan bir dizi seçenekten birisi olarak dağıtıcı

maddelerin kullanımı ve sınırlamaları hakkında bir genel bakış sağlanmaktadır.

Categories: Response Techniques, Dispersants, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 03: Petrol Kirliliğine Müdahalede Vinç Kollarının Kullanımı

TIP 03: Petrol Kirliliğine Müdahalede Vinç Kollarının Kullanımı

Bu kitapçıkta engel tasarım ilkeleri ve denizde gemilerle çekme ve sığ veya kıyıya yakın sularda

palamarla bağlama olmak üzere iki ana çalışma biçimi tanımlanmaktadır.

Categories: Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 02: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Geleceği

TIP 02: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Geleceği

Bu kitapçıkta kazara dökülmüş olan petrol üzerinde etkili olan çeşitli doğal süreçlerin birleştirilmiş

etkileri tanımlanmaktadır, bu etkiler birlikte hava etkisiyle aşındırma etkileri olarak bilinmektedir.

Petrolün deniz ortamında devamlılık gösterme ihtimali olup olmadığını tespit eden etkenler

müdahale çalışmalarının gereksinimleriyle birlikte göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Fate of Oil Spills, Technical Information Paper (TIPS)

Read more

TIP 01: DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİNİN HAVADAN GÖZLEMLENMESİ

TIP 01: DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİNİN HAVADAN GÖZLEMLENMESİ

Bu Teknik Bilgi Kitapçığı havadan etkili bir keşfin yürütülmesi hakkında tavsiye ve rehberlik

sunmaktadır.

Categories: Fate of Oil Spills, Response Techniques, Planning & operations, Spill Response, Technical Information Paper (TIPS)

Read more